Werkwijze

Intake
U kunt gebruik maken van de gratis intake d.m.v. het intake formulier op onze website (wordt nog aan gewerkt) of direct bellen op 06-46103303. Wij doen naar aanleiding van uw aanvraag een voorstel voor het eerste consult.

Consult
Tijdens het consult behandelen wij in eerste instantie mondeling uw case.

Follow up
Mocht uit het consult blijken dat wij voor u aan de slag gaan, komen we op een later moment terug met een vervolg consult met uitslag/advies van het eerste consult.

Verslag
U ontvangt altijd een kort en bondig verslag van het consult per email.

Offerte
Mocht het zo zijn dat we een traject in gaan voor langere periode, dan wordt er op voorhand een kostenraming gemaakt om verrassingen te voorkomen.