Startende Ondernemers

Voor de startende ondernemer verlenen wij de volgende diensten:

Toetsing
Hierbij beoordelen wij de slagingskans van de onderneming.

Business plan
wij helpen bij het opzetten van een business plan, als ruggengraat voor de onderneming maar ook b.v. voor het aanvragen van een financiering.

Coaching
Wij begeleiden en coachen startende ondernemers tijdens de beginperiode of desgewenst voor langere termijn.

Trouble shooting
Komt een startende ondernemer onverwachts in de problemen dan treden wij op als intermediair.

Dit zijn de highlights wat we doen voor startende ondernemers. Zij worden vaak “in het diepe gegooid” en krijgen geen handboek of plattegrond wat ze moeten of kunnen doen. Kompas met 20 jaar ervaring in eigen bedrijven en hulp en advies in het opzetten van andere bedrijven is een ideale partij voor startende ondernemers.